Sokolská župa Severomoravská
Sokolská 13, 789 01 Zábřeh na Moravě

IČO : 13643266 DIČ : CZ13643266
Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 27566
Bankovní spojení : ČSOB,a.s.
číslo účtu: 153 158 378/0300
E-mail: zseveromoravska@sokol.eu
Telefon: 583 412 333
Kontaktní osoba : Burget Pavel

Tělocvičné jednoty Sokol sdružené
v Sokolské župě Severomoravské :

Dubicko, Jeseník, Šumperk, Zábřeh, Moravičany, Zvole, Šumperk-Temenice, Dlouhomilov, Mohelnice, Chromeč, Klopina, Nemile