Sokolská župa Severomoravská

Sokol je ojedinělou a unikátní organizací nejen v českém měřítku, ale i z celosvětového pohledu a to jak dobou své existence, tak rozsahem navzájem se doplňujících či prolínajících činností. 

Sokol vznikl již v roce 1862 a brzy se rozšířil do celého světa. Je nejstarší tělovýchovnou organizací v České republice. 

Staří sokolové naříkají, že dnešní Sokol už není Sokolem jejich mládí. Mají pravdu. Ale podívejte se kolem sebe: je dnešní styl života stejný jako byl za jejich mládí? 

Program Sokola je otevřený a přístupný všem novým směrům. Je to program moderní, oslovující i současné generace. 

Umožňuje zvýšení fyzické zdatnosti tělovýchovnou a sportovní činností všestranného a speciálního charakteru, ale také účast na kulturním a společenském životě sokolských jednot. Vrcholem naší činnosti jsou Všesokolské slety. V letošním roce 2024 se uskuteční vystoupení hromadných skladeb v EDEN Aréně (U Slavie 1540/2a, Praha 10) ve dvou programech 

a to 4. a 5. července pod názvem 

XVII. všesokolský slet 2024 


Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 27566 

Starosta Sídlo župy: 

e-mail: 

Sokolská 13, 789 01 Zábřeh 

zseveromoravska@sokol.eu 

www.zupaseveromoravska.cz